Регистър на членовете

Намерени резултати : 189

Гражданско сдружение "Заедно за Свиленград"

Тип:
ОС на ПРСР: 1, 4
Област:
Община:
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

"Паралел-Силистра"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Силистра
Община: Силистра
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

СОПД "Бизнес център Добрич"

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Добрич
Община: Добрич
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

АРИР - Стара Загора

ОС на ПРСР: 3, 4
Област:
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

ТПП Враца

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Враца
Община: Враца
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Подновено членство

Бизнесцентър/ Бизнесинкубатор Нова Загора

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Подновено членство

МИГ Вършец

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Монтана
Община: Вършец
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Подновено членство

НЧ "Любен Каравелов 1897

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Подновено членство

Сдружение "Усмихни се с нас"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

Европейски форум за опазване на природата и пасторализма

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

Мария Юнакова

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

АРИРИ Кърджали

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

Бизнесцентър - Исперих

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Подновено членство

Сдружение "Био-Б-Еко"

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Смолян
Община: Борино
Дата на заявката: 10 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Институт по земеделие, гр. Карнобат

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Бургас
Община: Карнобат
Дата на заявката: 22 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Катедра "Регионално развитие", Стопански факултет на Тракийски университет

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 25 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Асоциация "Екология, земеделие, образование и наука" (АЕЗОН)

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Шумен
Община: Шумен
Дата на заявката: 25 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

"Читалищна асоциация за развитие юг"

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Дата на заявката: 25 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Фондация "Д-р Стамен Григоров"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 25 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

СНЦ "Амалтея" 5

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 25 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Консултант

ОС на ПРСР: 3, 4
Област:
Община:
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

СНЦ МИГ Раковски

ОС на ПРСР: 4
Област: Пловдив
Община: Раковски
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Просвета-1881"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: София-област
Община: Костенец
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Младежки дом - община Сливен

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Сливен
Община: Сливен
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

РЕКИЦ "Читалища"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Шумен
Община: Шумен
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

НЧ "Дядо Иван Арабаджията-1926 г."

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Пловдив
Община: Марица
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Сдружение СИДУРО

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Търговище
Община: Опака
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Светлина 1929" с. Труд

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Пловдив
Община: Марица
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

ДАН-2003 ЕООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Враца
Община: Криводол
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

АМВ 2007 ЕООД, ЗП

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Пловдив
Община: Раковски
Дата на заявката: 26 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Съзнание 1873"

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Пловдив
Община: Родопи
Дата на заявката: 28 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

ОД "Земеделие"-гр. Пловдив, ОСЗ-Стамболийски

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Дата на заявката: 28 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Сдружение "МИГ Стамболийски"

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Дата на заявката: 28 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Пловдив
Община: Брезово
Дата на заявката: 28 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Съзнание-1927"

ОС на ПРСР: 4
Област: Враца
Община: Оряхово
Дата на заявката: 28 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

"Инвиктус" ЕООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Априлци
Дата на заявката: 04 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "ЕКИП"-Пловдив, Фондация "Земята източник на доходи"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Дата на заявката: 04 март 2013
Вид членство: Подновено членство

НЧ "Нов живот-1919" с. Петърч

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: София-област
Община: Костинброд
Дата на заявката: 04 март 2013
Вид членство: Подновено членство

"Kипро и Ко" ООД, Асоциация "АЗАЛ"

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Бургас
Община: Бургас
Дата на заявката: 05 март 2013
Вид членство: Подновено членство

НЧ "Знание 1906 г." с. Черни Осъм

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Троян
Дата на заявката: 05 март 2013
Вид членство: Ново членство

Агро КП ЕООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Враца
Община: Криводол
Дата на заявката: 27 февруари 2013
Вид членство: Подновено членство

Клуб приятели на ПП "Врачански балкан"

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Враца
Община: Враца
Дата на заявката: 27 февруари 2013
Вид членство: Ново членство

Кметство с. Брабево

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Ловеч
Община: Троян
Дата на заявката: 05 март 2013
Вид членство: Подновено членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област:
Община:
Дата на заявката: 06 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение ИКАР

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 06 март 2013
Вид членство: Подновено членство

Сдружение ИКАР

ОС на ПРСР: 1, 2, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 06 март 2013
Вид членство: Ново членство

БИЗНЕС АГРО КОНСУЛТ ЕООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 06 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Троян и Априлци

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Троян
Дата на заявката: 06 март 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Любен Каравелов 1897"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Дата на заявката: 06 март 2013
Вид членство: Ново членство

Фондация "Джендър проект в България"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 07 март 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Дата на заявката: 08 март 2013
Вид членство: Ново членство

Общинска служба "Земеделие" гр. Бобовдол

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Дата на заявката: 08 март 2013
Вид членство: Ново членство

Общинска служба "Земеделие" гр. Бобовдол

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Дата на заявката: 08 март 2013
Вид членство: Ново членство

Българска асоциация за екологичен и селски туризъм

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Бургас
Община: Бургас
Дата на заявката: 11 март 2013
Вид членство: Подновено членство

Сдружение "Регионална агенция за европейска интеграция"

ОС на ПРСР: 3
Област: Плевен
Община: Плевен
Дата на заявката: 11 март 2013
Вид членство: Ново членство

Професионална гимназия по ветеринарна медицина

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 11 март 2013
Вид членство: Ново членство

-

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: София-град
Община:
Дата на заявката: 11 март 2013
Вид членство: Ново членство

Държавно горско стопанството-Звездец

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Бургас
Дата на заявката: 11 март 2013
Вид членство: Ново членство

ТП Държавно горско стопанството Бургас

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Бургас
Община: Бургас
Дата на заявката: 12 март 2013
Вид членство: Ново членство

Професионална гимназия по селско стопанство

ОС на ПРСР: 1
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Дата на заявката: 13 март 2013
Вид членство: Ново членство

Фондация "Европейски институт"

ОС на ПРСР:
Област: София-град
Община:
Дата на заявката: 13 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие" Хасково

ОС на ПРСР: 4
Област: Хасково
Община: Хасково
Дата на заявката: 14 март 2013
Вид членство:

Хисаря

ОС на ПРСР: 1, 2
Област: Пловдив
Община: Хисар
Дата на заявката: 14 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "Екомисия 21 век" - Ловеч

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 14 март 2013
Вид членство: Ново членство

Кметство с. Подвис

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Дата на заявката: 16 март 2013
Вид членство: Ново членство

ДАВИРЕО ООД, производител на винено грозде

ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Бургас
Община: Царево
Дата на заявката: 17 март 2013
Вид членство: Ново членство

Търговско промишлена палата

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "Екоинициатива"

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Бургас
Община: Бургас
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "Професионализъм за здраве и екология"

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Бургас
Община: Бургас
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение МИГ Харманли

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Хасково
Община: Харманли
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

БУЛКОМ 2001 ЕООД (оранжериино производство на домати и краставици)

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Хасково
Община: Свиленград
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

Кметство с. Брягово

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Хасково
Община: Хасково
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Нов живот" с. Капитан Андреево

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Хасково
Община: Свиленград
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

Кметство с. Орлово

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Хасково
Община: Хасково
Дата на заявката: 18 март 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Монтана
Община: Вършец
Дата на заявката: 15 април 2013
Вид членство:

Репортер в-к "Посоки", областен всекидневник

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1
Област: Плевен
Община: Плевен
Дата на заявката: 19 март 2013
Вид членство: Ново членство

Агроном, ПРИС Борислав Горанов ЕТ

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Плевен
Община: Кнежа
Дата на заявката: 19 март 2013
Вид членство: Ново членство

община Алфатар, старши експерт ЗН,ОМП,ССИ,

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Силистра
Община: Алфатар
Дата на заявката: 19 март 2013
Вид членство: Ново членство

Розита 98 ООД, управител

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Добрич
Община: Долни Дъбник
Дата на заявката: 19 март 2013
Вид членство: Ново членство

Община Кубрат, зам кмет

ОС на ПРСР: 4
Област: Разград
Община: Кубрат
Дата на заявката: 20 март 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Св.св.Кирил и Методи 1882"

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Търговище
Община: Попово
Дата на заявката: 20 март 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 20 март 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 20 март 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Димитър Полянов 1870", председател

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Силистра
Община: Ситово
Дата на заявката: 20 март 2013
Вид членство: Ново членство

общински съветник - Силистра

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Силистра
Община: Силистра
Дата на заявката: 20 март 2013
Вид членство: Ново членство

председател на НЧ "Васил Йорданов" 1942

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Силистра
Община: Тутракан
Дата на заявката: 29 март 2013
Вид членство: Ново членство

Национална асоциация: Зелена Сърница"

ОС на ПРСР: 2, 4
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

ст.експерт "Проекти", член на УС на СНЦ "МИГ-Маджарово"

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Хасково
Община: Маджарово
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

управител ЕТ "Невена Кирилова"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

управитеЛ "Елсти М " ЕООД

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

управитеЛ "Елсти М " ЕООД

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

управител "Ягуар" ООД

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

управител "Имак 12" ЕООД

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

управител ЕТ "Ивко-98" Ивайло Симеонов

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

лекар по дентална медицина "АППМПИПДМ д-р Артам Адемов - ЕООД"

ОС на ПРСР: 3
Област:
Община:
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

председател на ЗПК "Обединение" с. Конево

ОС на ПРСР: 1
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски стопанин

ОС на ПРСР: 1
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

земеделски производител,с. Николичевци

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Дата на заявката: 29 март 2013
Вид членство: Ново членство

земеделски производител,с. Николичевци

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Дата на заявката: 29 март 2013
Вид членство: Ново членство

Главен експерт

ОС на ПРСР: 3
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 16 април 2013
Вид членство: Ново членство

"Паралел-Силистра"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Silistra
Община: Silistra
Дата на заявката: 30 януари 2013
Вид членство: Ново членство

Читалище секретар

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Видин
Община: Макреш
Дата на заявката: 03 април 2013
Вид членство: Подновено членство

ОСЗГ гр. Димово -зам началник

ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Видин
Община: Димово
Дата на заявката: 03 април 2013
Вид членство: Подновено членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 03 април 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 03 април 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Самообразование 1927" - секретар

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 04 април 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски институт- заместник директор

ОС на ПРСР: 1
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Дата на заявката: 22 април 2013
Вид членство: Подновено членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 3
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 06 април 2013
Вид членство: Ново членство

ОД "Земеделие" гр. Враца -главен експерт

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Враца
Община: Враца
Дата на заявката: 07 април 2013
Вид членство: Подновено членство

Физическо лице

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 08 април 2013
Вид членство: Ново членство

Физическо лице

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 09 април 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 10 април 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Видин
Община: Видин
Дата на заявката: 11 април 2013
Вид членство: Ново членство

УНСС професор

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 12 април 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ "Надежда 1904" -секретар

ОС на ПРСР: 3
Област: Търговище
Община: Търговище
Дата на заявката: 13 април 2013
Вид членство: Ново членство

Фондация ''Младежки център Попово'' - секретар

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Търговище
Община: Попово
Дата на заявката: 14 април 2013
Вид членство: Ново членство

СНЦ Родени през 20-ти век, секретар

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Търговище
Община: Попово
Дата на заявката: 15 април 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Ардино

ОС на ПРСР:
Област: Кърджали
Община: Ардино
Дата на заявката: 10 ноември 2013
Вид членство: Подновено членство

НЧ”Съгласие-1902” с.Дългач

ОС на ПРСР:
Област: Търговище
Община:
Дата на заявката: 10 ноември 2013
Вид членство: Ново членство

ВТУ- преподавател

ОС на ПРСР: 2, 3
Дата на заявката: 29 април 2013
Вид членство: Подновено членство

Белектра ЕООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Разград
Община: Исперих
Дата на заявката: 26 март 2013
Вид членство: Ново членство

Ръководител отдел животновъдство

ОС на ПРСР: 3
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Дата на заявката: 30 април 2013
Вид членство: Подновено членство

Областна администрация Габрово

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Габрово
Община: Габрово
Дата на заявката: 30 април 2013
Вид членство: Подновено членство

СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Гърмен”

ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Благоевград
Община: Гърмен
Дата на заявката: 30 април 2013
Вид членство: Подновено членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Силистра
Община: Силистра
Дата на заявката: 05 май 2013
Вид членство: Ново членство

СОПД ”Бартина”

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Смолян
Община: Доспат
Дата на заявката: 05 май 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ „Христо Ботев- 1928г, читалищен секретар

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Перник
Община: Радомир
Дата на заявката: 07 май 2013
Вид членство: Подновено членство

Физическо лице

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Смолян
Община: Смолян
Дата на заявката: 08 май 2013
Вид членство: Ново членство

Мултитрейд ООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 4
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 08 май 2013
Вид членство: Подновено членство

МИГ Високи Западни Родопи

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Смолян
Община: Доспат
Дата на заявката: 08 май 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 11 ноември 2013
Вид членство:

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Ново членство

Дирекция "Европейски фондове и програми", директор Пазарджик

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Ново членство

Програми и проекти", главен експерт, общ. Рудозем

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Ново членство

Община Доспат, "Образование, култура, младежки и социални дейности, програми и проекти", гл.експерт

ОС на ПРСР: 1, 3, 4
Област: Смолян
Община: Доспат
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Ново членство

гл.експерт Екология

ОС на ПРСР: 2, 3
Община: Павликени
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Нови Пазар-Каспичан

ОС на ПРСР: 4
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Високи Западни Родопи

ОС на ПРСР: 2, 4
Област: Смолян
Община: Доспат
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Костенец-2010

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: София-област
Община: Костенец
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Троян и Априлци

ОС на ПРСР: 3
Област: Ловеч
Община: Троян
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Брезник-Трън - Председател на УС

ОС на ПРСР: 3
Област: Перник
Община: Брезник
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Подновено членство

МИГ Сливница-Драгоман изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 4
Област: София-област
Община: Сливница
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Троян и Априлци - председател на УС

ОС на ПРСР: 4
Област: Ловеч
Община: Троян
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Девня-Аксаково изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Варна
Община: Девня
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Нови Пазар-Каспичан технически асистент

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Западна Стара Планина-Копрен-Миджур изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Монтана
Община: Чипровци
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Лясковец-Стражица изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 4
Община: Лясковец
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Подновено членство

МИГ Преспа изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Добричка експерт по СМР

ОС на ПРСР: 3
Област:
Община: Добричка
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Подновено членство

МИГ Белово-Септември-Велинград председател на УС

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пазарджик
Община: Белово
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МЗХ, ДРСР, главен експерт

ОС на ПРСР: 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МЗХ, ДРСР, главен експерт

ОС на ПРСР: 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Попово изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 4
Област:
Община: Попово
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Ябланица-Правец изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Брезово-Братя Даскалови изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пловдив
Община: Брезово
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Подновено членство

МЗХ, ДРСР, главен експерт

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ ТРЯ изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Пловдив
Община: Родопи
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Разлог изпълнителен директор

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Благоевград
Община: Разлог
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

МИГ Добричка, технически асистент

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Добрич
Община: Добрич
Дата на заявката: 27 март 2013
Вид членство: Ново членство

кмет на с. Бъта

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Дата на заявката: 27 май 2013
Вид членство: Ново членство

Национално сдружение на общините в Република България

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 14 юни 2013
Вид членство: Ново членство

Университет по национално и световно стопанство, катедра "Иконимика на природните ресурси"

ОС на ПРСР: 2, 3
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 20 май 2013
Вид членство: Ново членство

ЕТ "Биосвет - Диана Петкова-Конецовска

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Враца
Община: Враца
Дата на заявката: 30 май 2013
Вид членство: Ново членство

община Павликени, Екология, гл.експерт

ОС на ПРСР: 2, 3
Община: Павликени
Дата на заявката: 10 май 2013
Вид членство: Подновено членство

Собственик на къща за гости

ОС на ПРСР: 3
Област: Благоевград
Община: Разлог
Дата на заявката: 15 ноември 2013
Вид членство: Ново членство

Сдружение "Център за развитие на община Златоград", директор

ОС на ПРСР: 2, 3, 4
Област: Смолян
Община: Златоград
Дата на заявката: 13 май 2013
Вид членство: Подновено членство

АДИГ ГРУП ООД, експерт „Програми и проекти”

Тип: Друго
ОС на ПРСР:
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 17 юни 2013
Вид членство:

АДИГ ГРУП ООД, управител

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 3
Област: София-град
Община: Столична
Дата на заявката: 17 юни 2013
Вид членство:

Общинска администрация Лъки, гл.експерт "ТТТПОДП"

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Смолян
Община: Лъки
Дата на заявката: 14 май 2013
Вид членство: Подновено членство

физическо лице, оценител на проекти по ОП и ПРСР

Тип:
ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Дата на заявката: 15 май 2013
Вид членство:

безработен

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Смолян
Община: Смолян
Дата на заявката: 15 май 2013
Вид членство: Ново членство

НЧ Просвета 1927 Лиляче

ОС на ПРСР: 3
Област: Враца
Община: Враца
Дата на заявката: 17 май 2013
Вид членство: Подновено членство

Физическо лице

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 19 ноември 2013
Вид членство: Ново членство

ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - ръководител консултантска служба

ОС на ПРСР: 1, 2
Област: Габрово
Община: Габрово
Дата на заявката: 17 юни 2013
Вид членство: Ново членство

Стойчев Консулт ЕООД

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2
Област: София-град
Община:
Дата на заявката: 19 ноември 2013
Вид членство:

Национална служба съвети в земедлието

ОС на ПРСР: 1, 2
Област: Разград
Община: Разград
Дата на заявката: 31 май 2013
Вид членство: Ново членство

Национална служба съвети в земедлието

ОС на ПРСР: 1, 2, 3
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Дата на заявката: 06 юни 2013
Вид членство: Ново членство

Опитна станция по дъбовите гори към ИАГ, МОСВ

ОС на ПРСР: 1, 2, 4
Област: Бургас
Община: Бургас
Дата на заявката: 10 юни 2013
Вид членство: Ново членство

-

ОС на ПРСР: 2
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 19 ноември 2013
Вид членство: Ново членство

-

Тип: Друго
ОС на ПРСР: 1, 2, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 19 ноември 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР: 3, 4
Област: Ловеч
Община: Априлци
Дата на заявката: 03 юни 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР:
Област:
Община:
Дата на заявката: 19 ноември 2013
Вид членство:

Земеделски производител

Тип:
ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Дата на заявката: 06 юни 2013
Вид членство: Ново членство

Земеделски производител

ОС на ПРСР:
Област: София-град
Община:
Дата на заявката: 19 ноември 2013
Вид членство:

Физическо лице

ОС на ПРСР: 1, 4
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 30 юни 2013
Вид членство: Ново членство

мл.юристконсулт, общинска администрация Рудозем

ОС на ПРСР: 1, 3
Област: Смолян
Община: Рудозем
Дата на заявката: 06 юни 2013
Вид членство: Ново членство

физическо лице

ОС на ПРСР: 1, 2, 3, 4
Област: София-град
Община:
Дата на заявката: 30 юни 2013
Вид членство: Ново членство
XLS