Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа

20 декември 2013
автор: Екип НСМ
Европейската комисия обяви награда „Натура 2000“ като признание за отлични резултати и най-успешни практики за опазване на природата в Европа. Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е идеална възможност да се изявите. „Натура 2000“ е мрежа от защитени...

събития

12 декември 2013

Работна среща за младежта и младите фермери, 11-12 декември 2013 г., Брюксел

Инициативата се организира от Европейската мрежа за развитие на селските райони и има има за цел да постави в центъра на вниманието проблемите, пред които се изправят младите хора в селските райони и да насърчи новаторски...