База данни - Добри практики

Подобряване на културни инфраструктурни съоръжения на читалищната сграда в община Бяла

Със средствата на ЕФРСР, община Бяла, разположена в Северна България, извърши реконструкция на сградата на местното читалище и в резултат