news

Общини кандидатстват с проекти за пречиствателни станции по ПРСР

22 November 2013
автор: Екип НСМ
Приемът на документи по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” ще продължи от 2 до 9 декември. Общо 14 общини от седем области могат да подават проекти за строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води.Това са общините:...

events

upcoming

Конференция в Брюксел

Конференция„Да разкажем историята - популяризация на европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020”9-10 декември 2013 г., БрюкселКонференцията  е организиран съвместно...

Работна среща за младежта и младите фермери, 11-12 декември 2013 г., Брюксел

Инициативата се организира от Европейската мрежа за развитие на селските райони и има има за цел да постави в центъра на вниманието проблемите, пред които се изправят младите хора в селските райони и да насърчи новаторски политики и младежката...
30 November 2013

Обучение за създаване на социално предприятие

За активни жени от селските райони на Ловешка и Плевенска области, които имат нагласа да развиват алтернативен поминък и заетост, с минимум средно образование. В рамките на проект „Подкрепа за овластяване на жени от...