Новини от ПРСР

21 ноември 2013

Общини кандидатстват с проекти за пречиствателни станции по ПРСР

Приемът на документи по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” ще продължи от 2 до 9 декември. Общо 14 общини от седем области могат да подават проекти...

11 ноември 2013

От 18 ноември започва подаването на проекти на млади фермери

       Приемът на заявления по една от най-атрактивните мерки от ПРСР „Млад фермер” ще продължи до 20 декември. Бюджетът е 10 млн. евро.

       Финансовата помощ за един кандидат по...

17 октомври 2013

Държавен фонд „Земеделие” приключи с процедурата по ранкиране на проекти по мерки 321, 322 и 313

Резултатите от ранкирането на проектите по заповедите по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от последните приеми по мярката през септември вече...

16 октомври 2013

Държавен фонд „Земеделие” приключи с процедурата по ранкиране на проекти по мерки 321, 322 и 313

 

 

 

 

         Резултатите от ранкирането на проектите по заповедите по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от...

25 септември 2013

„Училищен плод” обхваща 330 хиляди деца през 2013/2014 година

Броят на децата, които ще получават свежи плодове и зеленчуци по схемата “Училищен плод” за 2013/2014 учебна година, е нараснал с 84% в сравнение с 2012/2013 г. През тази учебна година...

25 септември 2013

Оптимизирана е процедурата за уведомяване за установени площи, декларирани от повече от един кандидат

Във връзка с процеса на уведомяване на земеделските стопани за установените застъпвания в подадените заявления за кампания 2013, както и с оглед на трудностите, свързани с липсата на данни за...