11-то заседание на подкомитет LEADER

автор: 
Екип НСМ

Вече са достъпни онлайн презентациите от 11-то заседание на подкомитет LEADER към Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР), състояло се на 11 ноември 2013 г. в Брюксел.

Презентациите можете да намерите на английски език ТУК.