Работни срещи на ТРГ 3 през 2013 г.

ТРГ3Анализ и определяне на понятието „малка по размер инфраструктура” за целите на политиката за развитие на селските райони” проведе първата работна среща на 25.07.2013г. в София. На срещата присъстваха 13 от общо 19 заявили участие членове на НСМ, експерти от различни сфери, експертиза и опит – Русенски университет, УНСС, читалища, общини, кметства, земеделски производители, консултанти. За Председател на ТРГ3 беше предложена и избрана единодушно доцент Мария Пенева от УНСС, катедра „Управление на природните ресурси“. От страна на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ, отговорен експерт е г-жа Мария Юнакова.

На срещата бяха обсъдени ключови въпроси като разбиране за понятието малка по размер инфраструктура, споделяне на проблеми от досегашния опит на участниците, възможни решения, необходими стъпки за преодоляване на пречки и други.

Участниците обсъдиха структурата на документа, който да се изработи като резултат от работата на групата, разпределението на отговорностите и сроковете за работа на ТРГ по тази тема.

Oще снимки от проведената среща можете да видите тук

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА, 8 октомври 2013

Тематична работна група 3 се събра за втора работна среща на 8 октомври 2013 г. в София. Целта на срещата е обсъждане на получените коментари и бележки по работната версия на доклада по темата и подготовка на финалния доклад на групата.