Стани член

Заявките за участие се набират текущо до 31 декември 2015 г.
 
Заявката за участие дава  възможност за два избора:
  • интерес за членство в мрежата; и
  • интерес за участие в дейностите на мрежата.
Попълнената заявка за участие и приложения въпросник, моля, върнете обратно до
Звеното за управление на Националната селска мрежа:
> чрез е-поща: office@nsm.bg или
> на адреса регионалните координатори или
> на адреса на Звеното за управление:
гр. София
бул. "Драган Цанков" 36
ИНТЕРПРЕД СТЦ, офис Б/ 106
 
За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 969 32 22.
 
Регистърът на членовете на мрежата предоставя актуална информация за всички физически лица, организации и административни органи, интересуващи се от развитието на селските райони, заявили своето желание да участват в работата на мрежата от 2006 г. до сега.

Към настоящият момент регистъра на членовете на НСМ включва над 700 члена.  

Звеното за управление на НСМ започна процедура за потвърждаване на членство от периода 2006-2007г. Основните причини за това са, че за период от 6-7 години е възможно да са настъпили промени, както в желанието за членство, в позициите, които заемат членовете, организициите, които представляват, така също и промяна в интересите към определени теми, оси от ПРСР и тематичните работни групи. За някои от членовете липсват и данни за контакт. 

Желанието ни НСМ да бъде по-полезна на своите членове е в основата на проучването на настоящите интереси и нужди на членовете й.

Ако желаете да препотвърдите членството си Ви каним да попълните отново заявката за членство и приложения въпросник.