Транснационално сътрудничество

Транснационално сътрудничество е много повече от създаване на мрежи между местни инициативни групи от различни страни, членки на ЕС или трети страни. Чрез него местните инициативни групи могат да предприемат дейности, който водят до повишаване на потенциала на селските райони, в който те живеят, използвайки опита на своите партньори.

На страницата ще бъдат публикувана база данни - списък на идеи за проекти и допълнителна информация за тези, които търсят партньори за проекти. Ще бъде зареден формуляр за търсене на партньор от страницата на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD - European Network for Rural Development) на български/английски език.